Vraag 35 starttijden Mini-Bieb-Escape

Pas op: 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn

starttijd 20:00

Teamnummers: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67

starttijd 20:20

Teamnummers: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62,68

starttijd 20:40

Teamnummers: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69

starttijd 21:10

Teamnummers: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70

starttijd 21:30

Teamnummers: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71

starttijd 21:50

TeamnummerS: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72