Tip!

 

πŸ₯πŸ“’πŸ₯πŸ“’πŸ₯πŸ“’

πŸ„»πŸ„΄πŸ…ƒ πŸ„ΎπŸ„Ώ!
Bij het ophalen van de boekjes kan De Uitverkorene zomaar voor je neus staan!

Heb je je nog niet ingeschreven en wil je nog mee doen? Dat kan! De inschrijving staat nog open tot en met vandaag via onze website.

πŸ₯πŸ“’πŸ₯πŸ“’πŸ₯πŸ“’