Mogelijk hebben de Corona maatregelen ook invloed op De Hisse Kwis van 29 december. Na de volgende persconferentie zullen we besluiten of de kwis dit jaar georganiseerd zal worden. Wanneer de kwis geen doorgang vindt betalen we het inschrijfgeld uiteraard volledig terug. We houden jullie via onze Sociale Media en website op de hoogtešŸ¤žšŸ€